چند نکته جالب در خصوص ماهی‌ها و دیگر آبزیان

1- پولک ماهی‌ها به تعدادشان افزوده نمی‌شود بلکه فقط سایز آن‌هایی که از قبل وجود داشتند افزایش می‌یابد

2- فرشته‌ماهی امپراتور  نر در یک گروه با 5 جنس ماده زندگی می‌کند و وقتی می‌میرد یکی از جنس‌های ماده تبدیل به جنس نر و رهبر گروه می‌شود

3- اسب دریایی نیز یک ماهی است و تنها ماهی است که می‌تواند عمودی شنا کند

4- برخی از ماهی‌ها در باله‌های خود حس چشایی دارند

5- بعضی از گونه‌ها مانند تریگر می‌تواند به عقب شنا کنند

 

0

Leave A Comment